متن کامل خبر


 
اطلاعیه مجدد اداره خوابگاه‌ها در خصوص کمک ودیعه مسکن ۴۰ میلیون تومانی متأهلی

خلاصه خبر: این وام به دانشجویان آقا در مقطع دکتری روزانه، ورودی‌های ۹۶-۹۷-۹۸ که تاکنون کمک ودیعه دریافت ننموده‌اند - دانشجویان فاقد شغل، تعهد خدمت و غیر بومی تعلق می‌گیرد.

بدینوسیله بار دیگر از دانشجویان متأهل متقاضی کمک ودیعه مسکن ۴۰۰ میلیون ریالی (آقایان مقطع دکتری روزانه، ورودی‌های ۹۶-۹۷-۹۸ که تاکنون کمک ودیعه دریافت ننموده‌اند - دانشجویان فاقد شغل، تعهد خدمت و غیر بومی) دعوت می‌گردد، از مورخ ۹۸/۱۰/۲۱ لغایت ۹۸/۱۰/۳۰ به ساختمان خوارزمی، مدیریت امور دانشجویی، طبقه اول، اتاق شماره ۱۰۳ مراجعه و نسبت به دریافت پرسشنامه مربوطه اقدام فرمایند.

 


21 دی 1398 / تعداد نمایش : 828