متن کامل خبر


 
پرسشنامه اعضای هیات علمی در راستای اجرای طرح تحول راهبردی دانشگاه

خلاصه خبر:

ضمن تشکر از اساتید محترم که پرسشنامه مربوط به طرح تحول راهبردی دانشگاه را تکمیل و ارسال نمودند، از همکاران محترمی که تاکنون در خصوص ارسال پرسشنامه اقدام نکرده اند خواهشمند است، در صورت امکان تا تاریخ 1396/4/20 نسبت به تکمیل و ارسال پرسشنامه به ایمیل پردیس دانشگاهی pardis@modares.ac.ir اقدام لازم را مبذول فرمایند. امید است نتایج فعالیت ها در راستای ارتقای اقتصاد پایدار آموزشی و رضایتمندی اساتید و کارکنان دانشگاه، مؤثر واقع شود.

دریافت پرسشنامه


19 تیر 1396 / تعداد نمایش : 3999