جدیدترین اخبار
اطلاعیه انتخاب واحد با تاخیر نیمسال اول 1401-1400
اطلاعیه انتخاب واحد با تاخیر نیمسال اول 1401-1400 20شهریور1400
اطلاعیه شماره 2 بیست و ششمین المپیاد غیرمتمرکز علمی دانشجویی کشور: محل برگزاری آزمون و شماره صندلی
معاونت آموزشی دانشگاه محل برگزاری آزمون و شماره صندلی برگزاری بیست و ششمین المپیاد غیرمتمرکز علمی دانشجویی کشور را اعلام نمود. 28تیر1400
اطلاعیه شماره 5 آزمون زبان انگلیسی (در سطح تافل) دانشگاه: لغو برگزاری آزمون
اعلام خبر لغو آزمون زبان مورخ 31 تیرماه 1400 توسط مدیریت همکاریهای آموزشی و آزمون 28تیر1400