جدیدترین اخبار
مصطفی بارانچی، دانشجوی دکتری فيزيولوژي ورزشي دانشگاه برنده جایزه ملی بنیاد البرز شد.
در پنجاه و نهمین سالگرد تأسیس بنیاد فرهنگی البرز، جایزه ملی البرز به ۵۹ نخبه کشور از جمله مصطفی بارانچی، دانشجوی دکتری فيزيولوژي ورزشي دانشگاه تربیت مدرس اعطا شد. 23شهریور1400
خوابگاه‌های دانشجویی از هفته جاری تا انتهای شهریور ماه، طی دو مرحله، سمپاشی خواهند شد.
نظر به هماهنگی‌های به عمل آمده، سمپاشی خوابگاه‌های دانشجویی طی دو مرحله در روزهای چهارشنبه پنجشنبه هفته جاری و سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آتی انجام خواهد شد. 23شهریور1400
اطلاعیه اداره خوابگاه‌ها، ویژه دانشجویان نوورود وزارت علوم و بهداشت، دوره روزانه (کلیه مقاطع)
اطلاعیه اداره خوابگاه‌ها ویژه دانشجویان نوورود دوره روزانه (روزانه نوع یک: کدرشته‌های دارای خوابگاه) مقطع دکتری و ارشد متقاضی خوابگاه مجردی 5شهریور1400
اطلاعیه اداره خوابگاه‌ها؛ ویژه دانشجویان نوورود غیرروزانه و روزانه نوع دو
قابل توجه دانشجویان نوورود (نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱) در همه مقاطع و دوره‌های شبانه، روزانه نوع دو (کد رشته‌های بدون خوابگاه)، نوبت دوم، نيمه حضوری، يادگيری الكترونيكی و پردیس متقاضی خوابگاه مجردی 3شهریور1400
اطلاعیه اداره خدمات دانشجویی، ویژه دانشجویان نوورود وزارت بهداشت (رشته‌های پزشکی)
در این خبر اداره خدمات دانشجویی کلیه اطلاعات مورد نیاز و نحوه استفاده دانشجویان ورودی جدید از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان را ارائه نموده است. 3شهریور1400
اطلاعیه اداره خدمات دانشجویی، ویژه دانشجویان نوورود وزارت علوم (رشته‌های غیر پزشکی)
در این خبر اداره خدمات دانشجویی کلیه اطلاعات مورد نیاز و نحوه استفاده دانشجویان ورودی جدید از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان را ارائه نموده است. 3شهریور1400