جدیدترین اخبار
ثبت نام وام ضروری ویژه دانشجویان دوره روزانه دانشکده علوم پزشکی
ثبت نام وام ضروری ویژه دانشجویان دوره روزانه مقطع ارشد و دکتری دانشکده علوم پزشکی 14مهر1400
ثبت‌نام وام ودیعه مسکن ویژه دانشجویان دوره روزانه دانشکده علوم پزشکی
ثبت‌نام وام ودیعه مسکن ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دوره روزانه دانشکده علوم پزشکی 14مهر1400
ثبت‌نام وام تحصیلی ویژه دانشجویان روزانه کارشناسی ارشد دانشکده علوم پزشکی
ثبت‌نام وام تحصیلی ویژه دانشجویان روزانه کارشناسی ارشد دانشکده علوم پزشکی 14مهر1400
ثبت‌نام وام شهریه ویژه دانشجویان نوبت‌دوم و شهریه‌پرداز دانشکده علوم پزشکی
ثبت‌نام وام شهریه ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری نوبت‌دوم و شهریه‌پرداز (دانشکده علوم پزشکی) 14مهر1400
مصطفی بارانچی، دانشجوی دکتری فيزيولوژي ورزشي دانشگاه برنده جایزه ملی بنیاد البرز شد.
در پنجاه و نهمین سالگرد تأسیس بنیاد فرهنگی البرز، جایزه ملی البرز به ۵۹ نخبه کشور از جمله مصطفی بارانچی، دانشجوی دکتری فيزيولوژي ورزشي دانشگاه تربیت مدرس اعطا شد. 23شهریور1400
خوابگاه‌های دانشجویی از هفته جاری تا انتهای شهریور ماه، طی دو مرحله، سمپاشی خواهند شد.
نظر به هماهنگی‌های به عمل آمده، سمپاشی خوابگاه‌های دانشجویی طی دو مرحله در روزهای چهارشنبه پنجشنبه هفته جاری و سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آتی انجام خواهد شد. 23شهریور1400