سامانه ثبت اطلاعات کارکنان دانشگاه


 

برای ورود به سامانه کد ملی و شماره شناسنامه خود را وارد کنید.
فرم فقط توسط کارمندان قراردادی، رسمی و پیمانی تکمیل گردد.
در صورت مشکل هنگام ورود میتوانید با ایمیل helpdesk@modares.ac.ir مکاتبه نمایید.
برای ارسال اطلاعات لازم است نرم افزار فلش پلیر بر روی مرورگر نصب باشد.
دریافت فلش پلیر

کد ملی : *
شماره شناسنامه : *