مدیریت‌ها


 
مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاه‌ها
مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاه‌ها

با توجه به اینکه ارتقای فضای تحقیقاتی و تسهیل در مسیر پژوهش محور شدن محیط دانشگاهی در چشم انداز دانشگاه تربیت مدرس ترسیم شده است ، مدیریت پژوهش و امور آزمایشگاهها می کوشد در راستای تولید علم نافع با رعایت عدالت و کرامت انسانی، تمرکز بر قابلیت ها و پتانسیل بالقوه و بالفعل اعضای هیئت علمی خود بتواند جایگاه شایسته و بایسته هر یک از گروه های علمی دانشگاه در سطح ملی و بین المللی کسب شود.

مدیریت کتابخانه مرکزی
مدیریت کتابخانه مرکزی

نیازسنجی، فراهم آوری، سازماندهی و ارائه خدمات انواع منابع اطلاعاتی مورد نیاز جامعه استفاده کننده.شناسایی مراکز اطلاعاتی و تأمین مدرک در سطح کشور و جهان به منظور فراهم کردن دسترسی هرچه بیشتر کاربران به منابع و مراکز اطلاعاتی.

دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری
دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری

دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری با هدف ایجاد ارتباط بین دانشگاه، صنعت و کشاورزی کشور در مرداد ماه 1370 ایجاد شد. این مدیریت به عنوان کانونی جهت پذیرش نیازهای مراکز صنعتی، خدماتی ـ تخصصی و پژوهشی در قالب پروژه‌های تحقیقاتی ـ پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری، پروژه‌های تحقیقاتی ملی، انعکاس این نیازها به معاونین پژوهشی و اساتید دانشکده‏‌ها ، انجام وظیفه می‌کند.

انتشارات دانشگاه
انتشارات دانشگاه

انتشارات دانشگاه تربیت مدرس فعالیت‌های تخصصی خود را از سال 1366 در زمینه چاپ و انتشار منابع علمی ـ تخصصی تألیفی و ترجمه‌ای حوزه‌های مختلف علوم از جمله علوم ‌انسانی، علوم پایه، علوم پزشکی، فنی و مهندسی، کشاورزی، منابع طبیعی و علوم دریایی آغاز کرده است. این مرکز همچنین از طریق سیاست‌گذاری‌های شورای نشر و شورای مجلات که اعضای آن از فرهیختگان علمی دانشکده‌های مختلف دانشگاه برگزیده می‌شوند، نسبت به ارزیابی و تدوین آئین‌نامه‌های کتاب و مجلات اقدام می‌نماید.

مرکز فناوری اطلاعات
مرکز فناوری اطلاعات

تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه مستلزم بکارگیری آگاهانه تکنولوژی‌های نوین است. از این رو مرکز فناوری اطلاعات در سال 1368 فعالیت خود را آغاز نموده است. این مرکز با ساختار هدفمند جهت شناسایی نیازهای اطلاعاتی حوزه‌های مختلف دانشگاه تشکیل گردیده است. دسترسی سریع و با کیفیت و گسترده به ارتباطات با پهنای باند مناسب برای دریافت و عرضه خدمات الکترونیکی، امنیت، پایداری و استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی در دانشگاه از ویژگی‌های این مرکز است که زمینه‌ساز تحقق دانشگاه الکترونیکی خواهد بود.